Separat upplysta zoner

Modellerna SXL-A, NO-A, SP-T och TÖ-T har alla separat upplysta zoner och är baserade på några av våra populäraste Toplights-modeller (ST modellen som kan fås med exkulsiva rättigheter har också separat upplysta zoner). I lyktor med separat upplysta zoner finns en separat del på lyktan som kan användas för konstant, upplyst exponering av bolagets logotyp/varumärke. En vanlig lösning är att koppla den ena delen av lyktan till taxametern medan den andra delen (zonen) konstant exponerar varumärket.

 
// -