Om Pointguard

Pointguard är ett innovativt företag som fokuserar på utveckling, marknadsföring och distribution av upplysta takskyltar och tillbehör för kommersiella fordon. Takskyltar och mobila kameraövervakningssystem för taxi är Pointguards huvudsakliga produktområden. Våra produkter är idag dominerande på taxibilar i Skandinavien och många av de ledande taxibolagen (t ex Taxi Stockholm, Norges Taxi och Taxi Kurir) har valt Pointguard som leverantör.

Ökad försäljning i Norge, Finland, Danmark och Estland och ett ökat antal förfrågningar från andra europeiska länder visar att våra produkter är väldigt konkurrenskraftiga jämfört med andra europeiska leverantörer.

Genom åren har Pointguard utvecklat en rad produkter för kommersiella fordon med behov av speciallösningar. Redan 1976 samarbetade vi och dåvarande Vägverket med att ta fram en första skolskylt. Körskolor, säkerhetsföretag, reklambyråer och budbolag är andra exempel på typer av företag som har fått speciallösningar framtagna av oss på Pointguard.

 
// -